Drewno sztauerskie, znane również pod nazwą „dunnage”, stanowi formę opakowania znajdującego szerokie zastosowanie w transporcie. Służy przede wszystkim do zabezpieczania ładunku w trakcie przewozu zarówno wewnątrz kontenera, jak i podczas przeładunku. Drewno sztauerskie to materiał opakowaniowy używany także do mocowania towaru, który nie jest związany z towarem na stałe.

Zastosowanie drewna sztauerskiego

Wykorzystywane do podpierania lub zabezpieczania towaru drewno sztauerskie stosowane jest na różnych środkach transportu. Służy do zabezpieczania kontenerów i tworzenia specjalnych obudów dla maszyn i urządzeń podczas przewożenia statkiem, pociągiem czy też samochodem ciężarowym. Drewno sztauerskie chroni towar przed uszkodzeniami, jakie mogą powstać na skutek uderzeń, wibracji oraz przesuwania w trakcie transportu.

Jakie certyfikaty powinno posiadać drewno sztauerskie?

Drewno sztauerskie powinno posiadać certyfikat ISPM 15, czyli International Standard for Phytosanitary Measure, regulujący użycie opakowań drewnianych w międzynarodowej wymianie handlowej. Wytyczne te zostały opracowane w 2002 roku przez działającą przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Międzynarodową Konwencję Ochrony Roślin (IPPC), reprezentowaną w Polsce przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN).

Standard ISPM stosowany jest do drewnianego materiału opakowaniowego – poza drewnem sztauerskim obejmuje również skrzynki, pudła, klatki, palety, bębny i szpule do nawijania kabli. Nakazuje stosowanie drewna nieokorowanego, przeprowadzanie zabiegów niszczących szkodniki i naniesienie na drewnie rozpoznawalnego oznaczenia. Certyfikat ISPM 15 wystawiany jest drewnu poddanemu działaniu środków fitosanitarnych, które zmniejszają ryzyko zawleczenia i rozprzestrzeniania organizmów kwarantannowych w międzynarodowym obrocie drewnianym materiałem opakowaniowym.

Drewno sztauerskie zgodne ze standardem ISPM

Drewnem sztauerskim zgodnym ze standardem ISMP jest wolne od szkodników drewno fitosanitarne, zwane także fumigowanym. Drewno to zostało poddane procesowi fumigacji z zastosowaniem specjalistycznych środków chemicznych lub przy pomocy obróbki cieplnej.

Fumigacja przy użyciu środków chemicznych

Fumigacja polega na umieszczeniu drewna sztauerskiego w specjalnej komorze, a następnie poddaniu go działaniu dostosowanego do temperatury i czasu zabiegu środka chemicznego zwanego fumigantem. Współcześnie w procesie fumigacji wykorzystywany jest przede wszystkim fosforowodór, który zastąpił posiadający negatywny wpływ na środowisko naturalne bromek metylu.

Fumigacja przy pomocy obróbki cieplnej

Fumigacja przy pomocy obróbki cieplnej polega na termicznym oddziaływaniu na drewno i doprowadzeniu do stanu, w którym wewnątrz drewna przez przynajmniej 30 minut panuje temperatura wynosząca minimum 56 °C.

Fumigacja stanowi niezwykle skuteczną metodę zwalczania szkodników, która nie powoduje zmiany właściwości drewna i w żaden sposób nie wpływa na jego jakość.

Kto przyznaje certyfikaty drewnu sztauerskiemu?

Odpowiedzialność za przeprowadzanie zabiegów fitosanitarnych i naniesienie na drewno właściwych oznaczeń, a także prowadzenie inspekcji, monitoringu i audytów spoczywa na krajowych organizacjach ochrony roślin państw eksporterów i importerów. W Polsce organizacją tego typu jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN), która w kwestii certyfikatu ISMP 15 współpracuje z mieszczącym się w Poznaniu Instytutem Technologii Drewna – organizacją odpowiedzialną za opracowanie zasad zabiegów zgodnych ze standardem ISPM 15 i obowiązującego polskich producentów oznakowania opakowań drewnianych, w tym drewna sztauerskiego.

Dlaczego powinno się kupować drewno sztauerskie od certyfikowanych firm?

Zakup zgodnego ze standardem ISMP drewna sztauerskiego od certyfikowanych firm wiąże się z wieloma korzyściami. Pozwala przede wszystkim właściwie zabezpieczyć transportowany towar bez obaw o skażenie grzybami, owadami i innymi mikroorganizmami mogącymi znajdować się w surowym drewnie. Stosowanie certyfikowanego drewna sztauerskiego to także możliwość otwarcia się na nowe rynki – posiadanie certyfikatu ISPM 15 to wymóg stawiany przed przedsiębiorstwami, które wwożą towary do określonych krajów znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej (ich lista dostępna jest na Stronie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) oraz do Portugalii.

Korzystanie z certyfikowanych materiałów to również wyraz dbałości o środowisko naturalne. Drewno sztauerskie spełniające wymogi standardu ISPM eliminuje ryzyko przenoszenia szkodliwych organizmów do innych krajów i zajmowania przez nie żywych drzew i krzewów, co mogłoby zagrażać organizmom rodzimym i zaburzać funkcjonowanie lokalnych ekosystemów.