Ogólnie, sam audyt finansowy, to inaczej zwana rewizja finansowa – jest to badanie polegające na sprawdzeniu przez biegłego rewidenta, czy sprawozdanie finansowe firmy/ przedsiębiorcy jest rzetelne i zgodne z prawdą. Audyt finansowy musi więc zostać przeprowadzony prawidłowo przede wszystkim w oparciu o wszystkie prawne zasady. Polityka rachunkowości, statury, umowy czy księgi rachunkowe, to kluczowe kryteria, według których sporządza się sprawozdanie finansowe. Badanie ma zweryfikować czy kryteria te zostały odpowiednio przeanalizowane. Dodatkowo, sprawozdanie musi być czytelne i bardzo dokładne. Audyt finansowy jest badaniem dokładnym – jakiekolwiek błędy czy niedokładne dane/informacje, zostaną wykryte od razu.

Wykonywaniem rewizji finansowej zajmują się biegli rewidenci. Są to osoby świadczące usługi nadzoru publicznego. Warto wiedzieć, że osoba pełniąca urząd biegłego rewidenta, musi posiadać nieskazitelny charakter i korzystać ze wszystkich czynności prawnych. Biegły rewident nie może więc wykonywać zawodu, jeśli  w przeszłości był karany. Wykonując zadania, które polegają na weryfikowaniu prawidłowości sprawozdań finansowych różnych firm, biegli rewidenci muszą odznaczać się dokładnością, uczciwością oraz rzetelnością.

Usługi audytorskie

usługi audytorskieObecnie, rewizja sprawozdań majątkowych jest powszechnie znaną praktyką w każdej firmie. Wykaz majątkowy danej firmy musi zostać sprawdzony, by zweryfikować ewentualne błędy, zaniechania czy nawet próby oszustwa. Usługi audytorskie są dziś oferowane przez wiele firm – wysoki poziom usług pozwala firmom na potwierdzenie rzetelności sprawozdania majątkowego. Warto wiedzieć, że usługi audytorskie i ich poziom, dopasowywane są do wymagań klientów w miarę upływającego czasu. W dzisiejszych czasach, przy doskonale rozwiniętej technologii, konieczne jest korzystanie z usług audytorskich. Z roku na rok zwiększa się ilość firm. Z tego też powodu coraz więcej jest firm oferujących usługi audytorskie.
Audyt finansowy, analizy sposobu prowadzenia rachunkowości, outsourcing czy audyt śledczy – to tylko niektóre zadania, które wchodzą w skład usług audytorskich. Jakiekolwiek doradztwo w zakresie prowadzenia polityki rachunkowości, organizowanie szkoleń czy dokonywanie aktualizacji, również należą do usług, jakie oferowane są nam przez firmy audytorskie. Szeroka gama usług wpływa na jakość prowadzenia dokumentacji rachunkowości przez poszczególne firmy.
Warto wiedzieć, gdzie szukać najwyższej jakości usług. Badanie zwane dalej rewizją finansową, jest dziś wykonywane na masową skalę – dzięki tej ‘popularności’ badania, każda firma i przedsiębiorcy mają ogromny wybór, jeśli chodzi o nawiązanie kontaktu z biurem audytorskim – dla osób z Wrocławia polecamy zapoznanie się z tą ofertą: http://madg-rachunkowosc.pl/audyt-wroclaw.

Różnego rodzaju usługi audytorskie są potrzebne przedsiębiorcom i właścicielom firm, by nie narazić się na popełnienie błędów w wykonywaniu sprawozdania. Z innej strony, audyt finansowy służy wykrywaniu błędnych danych oraz ewentualnych oszustw na tle finansowym. Biegli rewidenci posiadają kompetencje oraz wiedzę, które pozwalają na wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości. Warto pamiętać, że każdy typ zadań wchodzących w skład usług audytorskich, jest przeprowadzany rzetelnie i bardzo dokładnie.