Przy wielu różnych branżach funkcjonuje zawód rzeczoznawcy. Rodzajów tego zawodu jest kilka. Przykładem może być rzeczoznawca samochodowy, który zajmuje się wyceną wartości samochodu oraz szacowaniem skód po wypadku. Do jego kompetencji należy też ocena stanu technicznego.

Kolejnym przykładem jest rzeczoznawca budowlany. On z kolei wykonuje ekspertyzy techniczne w określonej tematyce. Możemy też wyróżnić rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do spraw sanitarnohigienicznych.

Bardzo ważny i często wykorzystywany jest zawód rzeczoznawcy majątkowego. W skrócie zajmuje się on wyceną wartości nieruchomości. Tak skrótowe wyjaśnienie nie przedstawia całego zagadnienia. Zajmiemy się, więc dogłębniej tą kwestią.

Jak zostać rzeczoznawcą i pracować w tej branży?

Najważniejszą informacją jest fakt, że rzeczoznawca majątkowy zajmuje się wyceną nieruchomości w różnych celach. Podobnie jak w innych przypadkach występują przepisy prawne regulujące ten zawód. By zostać rzeczoznawcą majątkowym należy zdobyć specjalne uprawnienia pozwalające na podejmowanie się zleceń. Nadać je może tylko Minister Infrastruktury i Budownictwa. Kara grzywny lub więzienia może dotknąć każdą osobę, która wykonuje ten zawód bez autentycznych uprawnień.

Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych jest ewidencją, do której wpisani są wszyscy rzeczoznawcy posiadający stosowne zezwolenia. Kolejną ważną kwestią są standardy zawodowe w branży rzeczoznawców. Muszą bez wyjątków posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Powinni też bezwzględnie zachowywać tajemnicę zawodową. Bardzo ważna dla klienta jest regulacja mówiąca, że rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do przeprowadzenia rzetelnej wyceny nieruchomości. Opłata za dobrze wykonaną usługę ustalana jest indywidualnie miedzy wykonawcą a klientem, o cennik można zapytać rzeczoznawcę zanim wykona usługę.

Rodzaje nieruchomości i cele wyceny

Jak już wiadomo zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest oszacowanie ceny wskazanych nieruchomości. Najczęściej są to:

 • Mieszkania,
 • Biura, lokale użytkowe,
 • Obiekty handlowo-usługowe,
 • Magazyny,
 • Działki budowlane i rolne,
 • Grunty niezabudowane,
 • Budynki mieszkalne, gospodarcze i komercyjne.

rzeczoznawca majątkowy lubinRodzajów nieruchomości jest wiele, podane przykłady to nie wszystko. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku celów, do jakich potrzebna jest wycena. Najpowszechniejsze jest ustalenie ceny kupna-sprzedaży. Występują też inne opcje. Należy do nich:

 • Oszacowanie wysokości podatku i opłaty skarbowej;
 • Cena ubezpieczenia majątków;
 • Procesy komornicze, w których sąd często nakazuje udział rzeczoznawcy majątkowego;
 • Sprawy spadkowe;
 • Podziały majątków;
 • Wyznaczenie wysokości podatków od spadku i darowizn;
 • Zabezpieczenie wierzytelności kredytowej;
 • Oszacowanie wartości inwestycyjnej nieruchomości

Skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego bywa niezbędne w wielu różnych przypadkach. Wycena nieruchomość dostępna jest dla każdego, kto chce poznać jej realną wartość lub potrzebuje wyceny dla innych celów.

Popularna odmiana

 

Rodzajów rzeczoznawców jest kilka. Najczęściej spotykana grupa to rzeczoznawcy majątkowi. Ich usługi dostępne są dla każdego. Przepisy prawne regulujące ich działalność zapewniają klientom bezpieczeństwo i rzetelnie wykonane zlecenie.