Księga przychodów i rozchodów (KPiR) jest dokumentem zawierającym informacje na temat przeprowadzonych operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Jakie zawiera informacje i kto musi ją prowadzić? Czy gotowe programy do faktur mogą pomóc w jej prowadzeniu?

Co musi zawierać się w księdze przychodów i rozchodów?

W księdze przychodów i rozchodów muszą być zanotowane następujące informacje:

 • Zakup materiałów podstawowych i towarów wraz z tzw. kosztami ubocznymi, związanymi z nabyciem.
 • Wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – opłaty, wynagrodzenia, zobowiązania niematerialne itd.
 • Przychody uzyskane ze sprzedaży i wszystkie inne.
 • Obowiązek wprowadzony w kwietniu 2016: koszty badań naukowo-rozwojowych.

Program do faktur online

Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Księga przychodów i rozchodów, jak już wspomnieliśmy na początku, jest dokumentem pozwalającym na prowadzenie ewidencji finansowej w formie uproszczonej. Dlatego też warto zaznaczyć, że nie każdy może z tej formy skorzystać. Podmioty, które mogą uprościć notowanie operacji gospodarczych, opisane są poniżej.

 • spółki jawne i cywilne, prowadzone przez osoby fizyczne,
 • spółki partnerskie,
 • osoby fizyczne, uzyskujące przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczające się poprzez podatek liniowy lub ogólny.

Jest jednak pewien warunek. Aby móc prowadzić uproszczoną księgę przychodów i rozchodów, zyski w kwocie netto, pochodzące ze sprzedaży produktów, usług, operacji finansowych nie mogą przekroczyć 2 000 000 Euro, stanowiących równowartość w walucie polskiej.

Czy można być zwolnionym z prowadzenia takiej księgi?

Jak najbardziej! Jednak tutaj również muszą zostać spełnione pewne przesłanki:

 • Uzasadnione okoliczności związane z formą prowadzonej działalności i jej wielkością.
 • Problemy wynikłe ze stanu zdrowia lub wieku.

Aby uzyskać taką możliwość, należy najpóźniej na 30 dni przed początkiem miesiąca, od którego chcesz uzyskać takie zwolnienie, złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego. Jeśli dopiero zaczynasz działalność lub obowiązek prowadzenia księgi wyniknął w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas na złożenie takiego wniosku masz 14 dni.

Czy księga przychodów i rozchodów może być prowadzona elektronicznie?

Jako że obecnie coraz chętniej korzystamy z prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej, nie omija to również prowadzenia KPiR w taki właśnie sposób. Aby księga mogła być prowadzona w ten sposób, należy spełnić następujące warunki:

 • Musi być zastosowany program komputerowy, dający możliwość uzyskania wydruku z systemu w porządku chronologicznym.
 • Należy określić na piśmie szczegółową instrukcję obsługi wybranego programu.
 • Dane muszą być dodatkowo zapisane na dyskach, w taki sposób, by były w pełni zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, czy też utratą.

Program do faktur online

Jak w prowadzeniu KPiR może pomóc program do faktur online?

Prowadzenie ksiąg w formie elektronicznej zapoczątkowało tworzenie programów, dzięki którym czynność ta stanie się dużo prostsza. W jaki sposób mogą one pomóc Tobie i Twojej firmie?

 • Korzystanie z dedykowanego oprogramowania nie wymaga rozległej wiedzy księgowej. Takie rozwiązanie zapewnia Ci stały dostęp do bieżących aktualizacji w związku ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi.
 • Uzyskanie wsparcia w dowolnej chwili. Samodzielne prowadzenie ksiąg może nastręczyć dużo problemów i niejasności – kluczowy tutaj staje się kontakt z zespołem obsługi klienta, dzięki któremu szybko rozwiejesz swoje wątpliwości.
 • Aplikacja rozwijająca się wraz z Twoim biznesem. To normalne, że wraz z rozwojem Twojej działalności zmienią się Twoje potrzeby i sposób działania. Dlatego też potrzebujesz programu, który będzie na bieżąco się do tych nowych potrzeb dopasowywał.
 • Pełna prostota. Doskonale wiemy, że nie wszyscy użytkownicy programów do faktur online są wyposażeni w gruntowną wiedzę związaną z prawem i księgowością.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów nie musi być skomplikowane, wystarczy, że powierzysz je odpowiedniej osobie lub skorzystasz z dedykowanych oprogramowań do prowadzenia księgowości.