Audyt wewnętrzny to proces, który może wydawać się skomplikowany i stresujący, ale odpowiednie przygotowanie może uczynić go znacznie prostszym i bardziej efektywnym. Poniżej przedstawiamy wszystko, co musisz wiedzieć o audycie wewnętrznym oraz wskazówki dotyczące przygotowania się do niego.

Co to jest audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny to systematyczny i niezależny proces oceny działalności organizacji, mający na celu dodanie wartości oraz poprawę jej operacji. Pomaga organizacji osiągnąć cele poprzez skuteczne i efektywne zastosowanie procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania.

Na czym polega i kogo dotyczy?

Audyt wewnętrzny polega na ocenie funkcjonowania wewnętrznych procedur, systemów kontroli oraz zarządzania ryzykiem w organizacji. Dotyczy to zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego – praktycznie każdej firmy lub instytucji, która chce monitorować i oceniać jakość swojego działania.

Czy audyt wewnętrzny jest obowiązkowy?

Nie zawsze. W wielu organizacjach, zwłaszcza tych większych czy notowanych na giełdzie, audyt wewnętrzny jest wymogiem prawnym lub regulacyjnym. W innych przypadkach może być przeprowadzany dobrowolnie, w celu poprawy jakości funkcjonowania firmy.

Co jaki czas się go przeprowadza?

Częstotliwość audytu wewnętrznego zależy od wielu czynników, w tym od charakteru działalności firmy, wymogów regulacyjnych oraz wewnętrznych polityk organizacji. Może to być raz w roku, co dwa lata, a w niektórych przypadkach nawet częściej.

Ile trwa audyt wewnętrzny?

Czas trwania audytu zależy od zakresu badania, wielkości organizacji oraz obszarów, które podlegają ocenie. Może trwać od kilku dni do kilku miesięcy.

praca

Kto go przeprowadza?

Audyt wewnętrzny przeprowadzany jest przez audytora wewnętrznego – specjalistę z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem i kwalifikacjami w zakresie audytu.

W jakim celu?

Głównym celem audytu wewnętrznego jest identyfikacja obszarów wymagających poprawy, ocena ryzyka oraz wsparcie organizacji w osiąganiu jej celów.

Co podlega ocenie?

W ramach audytu wewnętrznego ocenie mogą podlegać: procedury wewnętrzne, systemy kontrolne, zarządzanie ryzykiem, skuteczność operacji, zgodność z przepisami prawa, a także wiele innych aspektów działalności organizacji.

Jak się do niego przygotować?

Aby odpowiednio przygotować się do audytu wewnętrznego i zapewnić, że będzie on przebiegał sprawnie, warto uwzględnić kilka kluczowych kroków:

  • Zrozumienie zakresu audytu: Przed przystąpieniem do audytu warto zapoznać się z jego zakresem. Oznacza to zrozumienie, jakie obszary działalności zostaną poddane ocenie. Może to ułatwić zebranie odpowiednich dokumentów i informacji.
  • Zebranie i organizacja dokumentacji: Przed przystąpieniem do audytu warto uporządkować wszelką dokumentację, która może być wymagana przez audytora wewnętrznego. Obejmuje to dokumenty finansowe, procedury, polityki, protokoły oraz wszelkie inne związane z działalnością firmy.
  • Przegląd poprzednich audytów: Jeśli wcześniej przeprowadzano audyty wewnętrzne, warto przejrzeć raporty z tych audytów i sprawdzić, czy wcześniejsze zalecenia zostały zastosowane.
  • Przeszkolenie personelu: Upewnij się, że Twój zespół jest świadomy nadchodzącego audytu i wie, czego można się po nim spodziewać. Przeszkolenie personelu w zakresie procedur, które zostaną poddane ocenie, może pomóc w uniknięciu nieporozumień i nieścisłości.
  • Otwarta komunikacja z audytorem wewnętrznym: Współpracuj z audytorem wewnętrznym, udzielając pełnych i szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania. Otwarta komunikacja jest kluczem do skutecznego audytu.
  • Przegląd systemów kontroli wewnętrznej: Upewnij się, że Twoje systemy kontroli wewnętrznej są aktualne i skuteczne. W razie potrzeby dokonaj odpowiednich poprawek jeszcze przed audytem.
  • Planowanie i logistyka: Upewnij się, że pomieszczenia, w których będzie przeprowadzany audyt, są dostępne i przygotowane. Jeśli audyt wymaga dostępu do określonych systemów informatycznych, upewnij się, że audytor będzie miał odpowiednie uprawnienia.

Pamiętając o tych krokach i podejmując odpowiednie działania, możesz znacznie ułatwić proces audytu wewnętrznego i zapewnić jego skuteczność.

Ile to kosztuje?

Koszt audytu wewnętrznego może różnić się w zależności od wielkości organizacji, zakresu audytu oraz innych czynników. Dla większych firm koszty mogą być znaczne, ale warto inwestować w audyt wewnętrzny, by zapewnić skuteczność i zgodność działalności.

Podsumowując, audyt wewnętrzny to niezwykle ważne narzędzie służące do oceny i poprawy jakości działania organizacji. Odpowiednie przygotowanie do niego to klucz do uzyskania wartościowych informacji, które pomogą w dalszym rozwoju firmy.