Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Różanej 13/3, świadczy na co dzień usługi w zakresie doradztwa prawnego dla podmiotów leczniczych, biznesu oraz w obszarze ochrony danych osobowych.

Wspomniana kancelaria zapewnia również sta­łą ob­słu­gę praw­ną podmio­tów me­dycz­nych, w tym szpi­ta­li i innych placówek medycznych.

Pomoc dla podmiotów leczniczych, jaką oferuje Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c to między innymi:

  • Doradztwo przy wykonywaniu umów z NFZ,
  • Reprezentacja przed sądami i organami,
  • Dokumentacja medyczna,
  • Sporządzanie ofert w konkursach NFZ.

Nazwa firmy: Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c.
Adres: ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań
Telefon: 792 304 042
Strona internetowa: https://pawelczyk-kozik.pl/