IFS jest standardem, który dotyczy bezpieczeństwa żywności. Opracowany został przede wszystkim dla producentów żywności, chociaż objęte są nim także inne podmioty odpowiedzialne za transport i jej przechowywanie, a także sieci handlowe, wytwórcy produktów higieny osobistej oraz kosmetyków. Jednak przede wszystkim dotyczy on producentów żywności, których zadaniem jest w ramach tego standardu spełnianie najwyższych wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz jej jakości. Opracowany został przez International Featured Standards w 2002 roku. Certyfikat IFS uznawany jest w wielu krajach europejskich między innymi w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, i Francji. W ramach standardu nadzoruje się system jakości, proces produkcyjny, wprowadza się jego udoskonalenia oraz zarządza zasobami, a także analizuje kwestie odpadów, alergenów obecnych w produktach  żywnościowych, podejmuje działania, mające na celu podniesienie bezpieczeństwa produktów żywnościowych. Warunkiem wdrożenia standardu IFS jest posiadanie sprawnego systemu HACCP, zapewniającego bezpieczeństwo żywności w zakładach ją produkujących, a także w gastronomii.

Wymagania stawiane producentom żywności w ramach standardu IFS

Standard IFS zawiera wymagania w stosunku do producentów żywności, a przede wszystkim tych, którzy dostarczają ją pod własną marką do supermarketów, hipermarketów lub dyskontów. Coraz częściej spełnianie tego standardu jest warunkiem stawianym producentom żywności, którzy chcieliby być stałymi dostawcami do dużych sieci handlowych. Posiadanie certyfikatu IFS przez wytwórców oznacza, że w procesie produkcji żywności nadzoruje się wszystkie jej etapy. Aby go otrzymać, należy spełnić 250 wymagań pogrupowanych w kilku filarach. Jednym z nich jest zaangażowanie kierownictwa, związane z wszelkimi działaniami w zakresie polityki firmy oraz zmierzającymi do poprawy jakości obsługi klienta, a także nieustanne modyfikowanie i udoskonalanie systemu zarządzania. Drugim filarem jest zarządzanie jakością, a kolejnym zarządzanie zasobami, polegające na sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnieniem pracownikom odzieży ochronnej, szkoleń oraz pomieszczeń dla nich przeznaczonych. Kolejny filar w ramach standardu IFS dotyczy procesu produkcji, a przede wszystkim zagadnień związanych z produkcją żywności, między innymi procesem zakupów i pakowania, specyfikacji produktowych, środowiska, w którym wytwarza się żywność. Ostatnim filarem jest pomiar, analiza i doskonalenie, czyli system działań mających na celu korygowanie błędów i wszelkie czynności zapobiegawcze, mające na celu utrzymanie wysokiej jakości produktów, także wycofywanie ich z rynku. Przyznanie certyfikatu IFS zależy od wyników przeprowadzonego audytu we wcześniej wymienionych filarach.

Szkolenie IFS

Wszystkim osobom, które chcą lepiej poznać i sprostać wymaganiom systemu polecamy szkolenie IFS 7 oferowane przez dział szkoleń firmy Bureau Veritas.

Kto powinien odbyć szkolenie IFS?

Szkolenie IFS jest przeznaczone dla pracowników reprezentujących branżę spożywczą, a przede wszystkim odpowiedzialnych za wdrożenie nowatorskich i funkcjonowanie dotychczas istniejących systemów oraz prowadzących doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz ich audyt.

Zalety i korzyści z wdrożenia systemu IFS

Dzięki wdrożeniu standardu IFS producenci żywności podnoszą prestiż swojej firmy. Poza tym certyfikat ten daje możliwość wprowadzenia produktów do sieci handlowych w tych państwach, gdzie jest uznawany, szczególnie w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Francji oraz możliwość weryfikowania dostawców żywności i podejmowania współpracy tylko z tymi, którzy go posiadają, stając się jednocześnie dla dużych sieci handlowych wiarygodnymi partnerami. Zaletą wprowadzenia systemu IFS jest możliwość obiektywnej oceny jakości produkowanej żywności oraz jej bezpieczeństwa, a także wskazanie słabych elementów w procesie jej produkowania. Certyfikat IFS pozwala ocenić jakość żywności w konkretnej dostawie, a także umożliwia uniknięcie częstych kontroli z powodu niezadowolenia odbiorców z jakości oferowanych produktów. Stosowanie tych samych kryteriów do oceny dostawców, a także podporządkowanie całego procesu produkcji i dostawy wymaganiom związanym z bezpieczeństwem żywności i żywienia stawianym przez Unię Europejską jest podstawą dobrej oceny usług, świadczonych przez firmy produkujące żywność. Zaletą wdrożenia standardu IFS jest także wyższa świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Czego można się nauczyć podczas szkolenia IFS?

W trakcie kursu jego uczestnicy poznają wymagania w obrębie tego standardu stawiane przez sieci handlowe. Przedmiotem szkolenia są  także zasady oceny przedsiębiorstwa w czasie audytu. Prezentuje się także wymagania IFS w obrębie różnych wersji opracowanych dla tego certyfikatu.

Udział w szkoleniu IFS pozwoli jego uczestnikom zapoznać się ze standardem bezpieczeństwa żywności i zdobyć wiedzę niezbędną do wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jej jakością.