Nie od dziś wiadomo, że w wielu firmach przeprowadza się audyty. Najczęściej słyszy się o takich związanych z zarządzaniem jakością. Firmy prowadzą je, by oceniać tworzone przez siebie produkty pod kątem określonego standardu i norm przyjętych w danej branży.

Jednym z ciekawszych audytów, który staje się coraz bardziej powszechny we wszelakich przedsiębiorstwach, jest audyt bezpieczeństwa informatycznego.

Czym jest audyt informatyczny?

Najogólniej mówiąc, jest to proces zbierania dowodów w celu określenia czy system informatyczny działający w danej firmie odpowiednio chroni wszystkie dane, kontroluje przebieg mechanizmów wewnętrznych i dostarcza odpowiednich informacji o działalności firmy oraz ostrzega o potencjalnych zagrożeniach systemowych, by odpowiednio wcześnie można było je skorygować.

Rodzaje audytu bezpieczeństwa informatycznego

Audyt informatyczny można podzielić na trzy rodzaje:

Pierwszym jest audyt legalności oprogramowania. Służy on zestawieniu liczby i typów posiadanych licencji na oprogramowanie zainstalowanych na wszystkich urządzeniach w danej firmie. Dzięki niemu bardzo łatwo można namierzyć oprogramowania pirackie na danym komputerze, co w rezultacie pozwoli uniknąć kar finansowych. Audyt ten sprawdza również ilość danych licencji na firmowym sprzęcie i weryfikuje czy przypadkiem nie jest ich za dużo lub za mało.

Audyt tego typu powinny realizować zwłaszcza te przedsiębiorstwa, w których prężnie funkcjonuje dział IT. To on powinien opracowywać system tzw. ewidencjonowania oprogramowania, które jest stosowane na urządzeniach.

Jeśli natomiast w danym przedsiębiorstwie używa się wielu komputerów, a brak działu IT, to zarząd powinien wyznaczyć osoby, które na bieżąco powinny weryfikować stan faktyczny z polityką oprogramowania. Na pewno zmniejszy to ryzyko znalezienia pirackich oprogramowani podczas przy urzędowej kontroli.

Drugi jest audyt sprzętu, polegający na uruchomieniu na każdym urządzeniu w firmie programu, który rzetelnie opisze konfigurację sprzętową komputera. Dotyczy ona przede wszystkim opisu rodzajów, typów i stanu funkcjonowania sprzętu w danym przedsiębiorstwie.

Wyniki takiej konfiguracji są najczęściej zapisywane w centralnej bazie danych, na podstawie której sporządza się raporty końcowe odnośnie do faktycznego stanu sprzętu. Raport ten pozwala zweryfikować czy dane urządzenie wymaga wprowadzenia ulepszeń, czy też nie, ale informacje te są przydatne również np. w dziale finansowym czy administracyjnym, które najczęściej weryfikują dane inwentaryzacyjne w firmie.

Trzecim i ostatnim rodzajem audytu informatycznego jest audyt bezpieczeństwa. Określa się go również jako audyt zabezpieczeń czy audyt bezpieczeństwa informacji. Jest on bardzo rozbudowany, ponieważ bezpieczeństwo nigdy nie jest stałe.

Technika informatyczna ciągle się rozwija, dlatego z dnia na dzień pojawiają się nowe zagrożenia, a już w szczególności w danych zawartych w systemach komputerowych.

Audyt ten pozwala przede wszystkim kontrolować mechanizmy ochrony informacji, jednak dotyczy on również innych, bardziej szczegółowych aspektów funkcjonowania firmy, takich jak:

  • bezpieczeństwo informacji (czyli wszelkiego rodzaju metody autoryzacji, szyfrowania itp.),
  • bezpieczeństwo aplikacji web (tj. zabezpieczenia stron internetowych, ochrona skrzynki mailowej itd.),
  • bezpieczeństwo sieci (czyli sprawdzanie urządzeń sieciowych, routerów, punktów dostępu itp.)

Jak przeprowadzić taki audyt?

Na podstawie powyższych informacji można zauważyć, że audyt informatyczny (niezależnie od standardu) powinien odbywać się w następującej kolejności:

  1. sporządzenie listy sprawdzającej według danego rodzaju,
  2. wypełnienie list za pomocą ankiet,
  3. badanie systemów,
  4. raport końcowy.

Bardziej szczegółowe działania dotyczą oczywiście zaznajomienia pracowników czy działu IT z oprogramowaniem w firmie i umiejętnościami radzenia sobie ze sprzętem.

audyt informatyczny

Gdzie przeprowadzić audyt bezpieczeństwa informatycznego?

Widać zatem, że audyt bezpieczeństwa informatycznego jest na pewno konieczny w firmach, które polegają na dużej ilości sprzętu elektronicznego. Nie w każdym przedsiębiorstwie jest potrzebny do tego wykwalifikowany informatyk, jednak im lepsza znajomość świata IT, tym na pewno większa kontrola nad bezpieczeństwem wszelkich danych, a nawet nad majątkiem firmy.

Audyt ten jest bardzo rozwinięty, ponieważ w dzisiejszych czasach bardzo dużo słyszy się o internetowych zagrożeniach i hakerach, których niestety liczba za niedługo zacznie przekraczać specjalistów IT mających za zadanie powstrzymać cyfrowe niebezpieczeństwo. Dlatego też tak ważna jest systematyczna kontrola oprogramowania na firmowych sprzętach nie tylko pod kątem wykrywania zagrożenia, ale też ulepszania programów, by ich licencje były w 100% aktualne i legalne.