Metoda 8D to metoda rozwiązywania problemów opracowana w latach 70. XX wieku przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Jej nazwa nawiązuje do ośmiu kroków, które pozwalają na identyfikację przyczyny występującego problemu i aplikację skutecznych działań zapobiegających jego pojawieniu się w przyszłości.

Zaletą metody 8D jest jej prostota, logiczna struktura oraz niezwykle szeroki zakres zastosowania. Kolejne kroki składające się na metodę przedstawiają się następująco: 

1D – powołanie zespołu 

Pierwszy krok zakłada ustalenie zespołu, który ma na celu opracowanie rozwiązania problemu. Zespół składa się z pracowników ze znajomością zagadnienia, produktu oraz procesu produkcji, które posiadają wiedzę z zakresu narzędzi rozwiązywania problemów i realizacji działań korygujących. 

2D – zdefiniowanie problemu 

Drugi etap zakłada określenie problemu oraz ustalenie, czy znane są przyczyny wystąpienia nieprawidłowości

3D – wdrożenie tymczasowych działań powstrzymujących

Kolejny krok polega na zdefiniowaniu i wdrożeniu tymczasowych działań służących ograniczeniu szkody. Konieczne jest odseparowanie klienta od problemu, na przykład poprzez poinformowanie go o problemie dotyczącym zakupionego produktu i przekazanie wadliwego produktu do naprawy. 

4D – określenie przyczyn problemu 

Czwarty etap zakłada identyfikację wszystkich możliwych przyczyn problemu. 

5D – wybór działań korygujących 

Na tym etapie rozwiązywania problemu konieczne jest ustalenie odpowiednich, najbardziej skutecznych działań korygujących pozwalających na trwałe usunięcie podstawowej przyczyny problemu. Ważne jest, by działania te rozwiązały problem, nie powodując przy tym niepożądanych efektów, i mieściły się w budżecie firmy. 

D6 – wdrożenie działań naprawczych

Kolejnym krokiem rozwiązywania problemów metodą 8D jest wdrożenie odpowiednich działań korygujących i monitorowanie ich skuteczności. 

D7 – zapobieganie ponownemu wystąpieniu problemów 

Siódmy etap zakłada wdrożenie na stałe rozwiązań, które okazały się skuteczne i mogą służyć zapobieganiu występowania problemów w przyszłości. 

D8 – raport o zakończeniu działań

Ostatnim krokiem metody 8D jest sporządzenie raportu końcowego z postępowania, w którym znajdzie się miejsce na docenienie pracy osób zaangażowanych w proces rozwiązywania problemu. 

Gdzie wykorzystuje się metodę 8D?

Metoda 8D wykorzystywana jest powszechnie w branży motoryzacyjnej, która cechuje się wysokimi wymaganiami jakościowymi. Tam też została zastosowana w przemyśle po raz pierwszy – za jej rozpowszechnienie odpowiedzialny jest Henry Ford, założyciel marki samochodów Ford. Specyfika metody sprawia, że może być ona dostosowana do indywidualnych potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców, dlatego też jest z powodzeniem wykorzystywana także w innych branżach. Sprawdza się w różnych obszarach działalności firmy, między innymi w produkcji, sprzedaży, finansach, zakupach, logistyce, magazynowaniu oraz zatrudnieniu. 

Jakie narzędzia mogą być przydatne podczas stosowania metody 8D?

Podczas stosowania metody 8D szczególnie przydatne okazują się takie narzędzia, jak 5W2H, 5WHY oraz diagram Ishikawy.

5W2H

5W2H to zestaw pytań pozwalający pozyskanie niezbędnych informacji i lepsze zrozumienie występującego problemu. Pytania te przedstawiają się następująco:

  • Who? – Kto zgłosił problem? 
  • What? – Co jest problemem? 
  • When? – Kiedy pojawił się problem? 
  • Where? – Gdzie doszło do wystąpienia problemu? 
  • Why? – Dlaczego wystąpił problem? 
  • How? – W jaki sposób doszło do powstania problemu?
  • How much? – Jak problem wpływa na bezpieczeństwo pracy i finanse firmy? 

5WHY

5WHY to narzędzie służące znajdowaniu przyczyny problemu lub kilku współwystępujących problemów poprzez zadawanie pytania „dlaczego?” (ang. why). Pozwala na wykrywanie i definiowanie problemów firmy oraz umożliwia wprowadzenie odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych. 

Diagram Ishikawy 

Diagram Ishikawy, znany również jako diagram rybiej ości, stanowi narzędzie służące do rozwiązywania problemów przy pomocy wykresu o charakterze przyczynowo-skutkowym. Sprawdza się zarówno w kontroli jakości, jak i w sytuacjach, gdy konieczne jest określenie przyczyn problemów. Diagram Ishikawy to narzędzie powszechnie stosowane w różnych dziedzinach – zarządzaniu projektami, usługach, a nawet administracji. 

Korzyści wynikające ze stosowania metody 8D 

8D stanowi obecnie najbardziej efektywną metodę zarządzania niezgodnościami w przedsiębiorstwie. Daje możliwość analizowania i rozwiązywania zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych problemów związanych z działaniem firmy nawet w sytuacji, gdy ich przyczyny nie są znane lub ich znaczenie nie zostało wcześniej ustalone. Metoda 8D pozwala skutecznie identyfikować, poprawiać i eliminować powtarzające się problemy z jakością, a także usystematyzować podejście do rozwiązywania pojawiających się problemów. Umożliwia określenie przyczyn problemu i wskazanie odpowiednich działań korekcyjnych, zapewniając stymulację dla procesu doskonalenia firmy.