Wielu Polaków pracujących za granicą może starać się o zwrot nadpłaconego podatku. Część z nich nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że w polskim prawie podatkowym widnieje zapis, iż zwrot podatku w innym kraju, w państwie polskim jest uznawane za dochód. Polskie prawo podatkowe nakłada na obywateli obowiązek odprowadzania podatku od dochodu – nawet na tych, którzy pracują za granicą. Okazuje się zatem, że należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym podatek z zagranicy, jak i jego zwrot.

Obowiązek podatkowy w Polsce – ograniczony i nieograniczony

Polskie prawo podatkowe dzieli się na ograniczone i nieograniczone. Oznacza to, że nieograniczony obowiązek rozliczenia dochodów posiadają wszystkie osoby, które na stałe mieszkają w Polsce. Z racji tego, że obowiązek meldunku został zniesiony, do tej grupy zaliczają się wszystkie osoby, które posiadają jakieś interesy w Polsce. Ograniczony obowiązek podatkowy mają natomiast emigranci, którzy przyjeżdżają do Polski w celu rozpoczęcia pracy – rozliczają się jedynie z dochodów uzyskanych w naszym kraju.

W przypadku nieograniczonego obowiązku rozliczenia swoich dochodów istotną kwestią są zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W ramach jej istnienia osoby, które muszą rozliczyć np., zwrot podatku z Niemiec czy zwrot podatku z Wielkiej Brytanii, unikają podwójnego płacenia podatku. Natomiast muszą zwrócić polskiemu fiskusowi wynikającą z tego różnicę, traktując zwrot podatku jako dodatkowe źródło przychodu w rozliczeniu PIT. Należy go wykazać w roku, kiedy został otrzymany.

Ustalenie rezydencji podatkowej

Rezydencja podatkowa to w skrócie określenie kraju, w którym rozliczane są wszystkie uzyskane dochody w danym roku podatkowym. Nie ma znaczenia w jakim państwie dochody zostały pozyskane. Do określenia rezydencji podatkowej należy zweryfikować, gdzie znajduje się główny ośrodek interesów życiowych obywatela, a także miejsce stałego zatrudnienia.Niestety w polskich przepisach podatkowych nie można znaleźć dokładnej definicji tego pojęcia, zatem w praktyce ustalenie rezydencji podatkowej jest zależne od tego, gdzie znajduje się najbliższa rodzina. Wpływ na określenie ma także aktywność społeczna, obywatelska, a nawet kulturalna. Najczęściej jednak o rezydencji świadczy wysokość zarobków w danym kraju. W przypadku kiedy posiadamy polską rezydencję podatkową – wszystkie podatki, łącznie z zagranicznymi muszą być rozliczone w Polsce.

Zwrot podatku z zagranicy – jak rozliczyć w Polsce?

Zgodnie z brzmieniem art. 45 ust. 3a ustawy o PIT polski podatnik, który wcześniej w rozliczeniu dochodu polskiego odliczył metodą proporcjonalną lub wyłączenia podatek zapłacony poza granicami kraju, przy zwrocie podatku z zagranicy jest zobowiązany rozliczyć go jako dodatkowy dochód. Aby tego dokonać w zeznaniu podatkowym za rok, w którym otrzymał zwrot, dolicza kwotę, którą odliczył wcześniej. O tym jednak, czy konieczne jest uwzględnienie zwrotu podatku z zagranicy decyduje kraj, w którego to nastąpiło.

Umowa międzynarodowa wyłączenia z progresją zwalnia z obowiązku opodatkowania dochodów z zagranicy. Dzięki temu po otrzymaniu zwrotu podatku z Belgii czy Holandii nie jest konieczne wykazywanie tego w rozliczeniu PIT. Kwestia dotyczy również zwrotu podatku z Austrii. W przypadku, kiedy Polska posiada podpisaną umowę dotyczącą proporcjonalnego odliczenia, wtedy zwrot podatku z zagranicy wykazujemy w rozliczeniu PIT. Obowiązkowe jest wykazanie dochodu po zwrocie podatku z Wielkiej Brytanii i Niemiec.

zwrot podatku z Wielkiej Brytanii

Metoda zaliczenia proporcjonalnego a wyłączenie z progresją

Metoda wyłączenia z progresją zwalnia podatnika z podwójnego płacenia podatku dochodowego z zagranicy. Jednocześnie podnosi się stawka podatku do zapłacenia dochodów opodatkowanych w Polsce. Plusem tej metody jest jednak brak konieczności wykazywania zwrotu podatku w rozliczeniu rocznym.

Metoda zaliczenia proporcjonalnego dotyczy zagranicznych dochodów, od których konieczne jest odprowadzenie podatku w Polsce. Na całe szczęście to jedna z metod uniknięcia podwójnego opodatkowania i podatek zapłacony za granicą, można spokojnie odliczyć w rozliczeniu PIT.

Zwrot podatku z zagranicy a podatek w Polsce

W zależności od sytuacji, statusu rezydencji podatkowej oraz państwa, w którym odprowadzane były zaliczki na poczet podatku, obowiązują inne metody rozliczania się ze zwrotu podatku w polskim Urzędzie Skarbowym.